Domov Diskusné Fóra Právo fórum Darovanie nehnuteľnosti maloletým deťom

Darovanie nehnuteľnosti maloletým deťom
 • #419
  uzivatel jano
  Účastník

  Chcel by som darovať nehnuteľnosť mojim dvom maloletým deťom. Ešte nie sú plnoletí, Ako postupovať?

  #757
  Ondrejka a Partners
  Garant fóra

  Dobrý deň,

  právny poriadok Slovenskej republiky samozrejme pripúšťa možnosť darovania nehnuteľností maloletým deťom. Spôsobilosť na práva a povinnosti majú fyzické osoby od narodenia. Zákon ju však priznáva aj počatému dieťaťu za podmienky, že sa narodí živé. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu má fyzická osoba od dovŕšenia plnoletosti, čo je 18 rokov. Dovtedy za maloletého vykonávajú právne úkony jeho právny zástupcovia – zvyčajne rodičia. Maloletý môže vykonávať len úkony prislúchajúce jeho rozumovej vyspelosti. To znamená, že správa  jeho majetku až do dosiahnutia plnoletosti prislúcha rodičom ako zákonným zástupcom, pričom by mali konať v záujme dieťaťa, aby nedošlo k rozporu záujmu rodiča a dieťaťa.

  Čo sa týka postupu, je potrebné sa obrátiť na súd, aby určil opatrovníka na tento úkon, pretože ako jeho rodič nemôžete dieťa zastupovať pri podpise zmluvy – jednalo by sa o konflikt záujmov rodiča a dieťaťa. Následne môže dôjsť k podpísaniu darovacej zmluvy, ktorá prevedie vlastnícke právo na dieťa. Takáto zmluva však podlieha schváleniu súdom, lebo daný právny úkon vykonáva opatrovník v mene maloletého. Po jej schválení súdom je možné podať návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

  S pozdravom

  JUDr. Marek Lysina
  advokát
  —————————————
  Ondrejka & Partners, s.r.o.
  advokátska kancelária

   

Musíte byť prihlásený any ste mohli odpovedať na túto tému