Domov Diskusné Fóra Právo fórum možnosť odpustenia zvyšku trestu vodičský preukaz

možnosť odpustenia zvyšku trestu vodičský preukaz
 • #738
  uzivatel jano
  Účastník

  Okresným súdom som bol odsúdený za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Okrem iného mi bol uložený aj trest zákazu činnosti v trvaní 18 mesiacov. Pred odsúdením som pôsobil ako profesionálny šofér a túto profesiu mám záujem vykonávať aj do budúcna. Keďže ma šoférovanie živilo, momentálne som nezamestnaný. Chcel by som sa opýtať, či by mi mohli aspoň časť trestu zákazu činnosti odpustiť?

  #753
  Ondrejka a Partners
  Garant fóra

  Príjemný dobrý deň,

  vo Vašom prípade prichádza do úvahy použitie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, upraveného v ustanovení § 69 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého platí, že: „Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.“

  Ako už samotný názov inštitútu napovedá, jedná sa o podmienečné upustenie a preto súd pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti určí skúšobnú dobu, ktorá môže trvať až päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

  Musím Vás však upozorniť, že uvedená možnosť prichádza do úvahy iba v prípade, že Vám nebol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený trest zákazu činnosti za rovnaký trestný čin, prípadne  ste neboli v posledných desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. Pokiaľ teda išlo o prvé takéto odsúdenie resp. postihnutie, upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné.

  V danom prípade je potrebné napísať žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti adresovanú súdu, ktorý vo veci rozhodol. V predmetnej žiadosti je potrebné uviesť skutočnosti, ktorými preukážete, že výkon zvyšku trestu už nie je potrebný (u Vás najmä skutočnosť, že ste profesionálny šofér), pričom preukázanie týchto skutočností zaťažuje Vás ako odsúdeného.

  Pre uplatnenie vyššie uvedeného inštitútu teda musíte vykonať aspoň polovicu uloženého trestu. Rovnako musíte spôsobom svojho života preukázať, že ďalší výkon trestu zákazu činnosti už nie je potrebný a samozrejme počas výkonu trestu zákazu činnosti viesť riadny život. Predpokladom pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rovnako je, že odsúdený počas výkonu trestu zákazu činnosti neporušuje súdom vyslovený zákaz a rešpektuje uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu.

  S pozdravom

  JUDr. Marek Lysina
  advokát
  —————————————
  Ondrejka & Partners, s.r.o.
  advokátska kancelária

Musíte byť prihlásený any ste mohli odpovedať na túto tému